”Succes med…” er endagskurser og workshops for selvstændige med udgangspunkt i den enkeltes dagligdag og fokus på konkrete og hurtige resultater

Kurserne varer en dag, og deltagerantallet er begrænset, for at sikre et optimalt udbytte.

Kurserne er også opbygget, så de indholdsmæssigt ligger i naturlig forlængelse af hinanden, men samtidigt kan tages individuelt.

Ved samtidig bestilling af 3 eller flere kurser, ydes 25% rabat på kurserne. Kurserne kan overdrages til andre.

Indenfor 30 dage efter deltagelse på et kursus tilbyder vi 30 minutters gratis sparring, hvor vi samler op på udbytte og eventuelle spørgsmål.

Herudover tilbyder vi et længere sparringsforløb, hvor vi hjælper med at få mest muligt ud af den ny viden.

Læs også vore kursusbetingelser.